Samfunn og utviklingsarbeid (SU) er eit tverrfagleg studium der vi nærmar oss utviklingsfeltet gjennom teori frå pedagogikk, geografi, sosialantropologi, sosiologi og filosofi. Kurset gjev ei grunnleggjande forståing av lokalsamfunnet som ramme og utgangspunkt for handling/entreprenørskap. Nettverks- og relasjonsbygging er vektlagt. 

Kurset gjev ei brei innføring i akademisk tenking/metode og det å ta i bruk forskingsbasert kunnskap i prosjektutvikling. Det vil bli nytta mange døme, både nasjonale og internasjonale.

Modul I:

Innføring akademisk tenking og metode : 15 stp

Introduksjon til utviklingsarbeid I: 15 stp


Samfunn og utviklingsarbeid (SU) er eit tverrfagleg studium der vi nærmar oss utviklingsfeltet gjennom teori frå pedagogikk, geografi, sosialantropologi, sosiologi og filosofi. Kurset gjev ei grunnleggjande forståing av lokalsamfunnet som ramme og utgangspunkt for handling/entreprenørskap. Nettverks- og relasjonsbygging er vektlagt. 

Kurset gjev ei brei innføring i akademisk tenking/metode og det å ta i bruk forskingsbasert kunnskap i prosjektutvikling. Det vil bli nytta mange døme, både nasjonale og internasjonale.


Landskap og utvikling gir 30 studiepoeng og er et sentralt kurs i bachelorgraden i nyskaping og samfunnsutvikling. Det faglige innholdet er rettet mot forståelse av hvordan menneskets meninger, prioriteringer og valg skaper og gjenskaper det fysiske så vel som det sosiale rurale landskapet. Gjennom studiet får studentene god innsikt i kreativ og nyskapende forvaltning og bruk av natur- og kulturlandskap, samt i de mange reelle og potensielle interessemotsetningene som kan utspille seg i slike landskap.

 

Studiemål

Studenter  som  tar dette kurset, vil  få  teoretisk  og praktisk kunnskap  i  landskapsforvaltning og landskapsutvikling. De vil også få god innsikt i hvordan landskap kan brukes som ledd i privat og kollektiv økonomisk nyskaping.


Hest i næring gir studentar oversikt over hele hestindustrien og hvordan den endrer seg i det 21. århundre. Det gir eksisterende fagfolk muligheten til å "heve hodene sine over jæren" for å oppdatere deres forståelser av sektoren. Det er ikke en veiledning for hvordan man starter en hestevirksomhet - det kan heller hjelpe studentar til å bestemme hvilken type hestevirksomhet de ønsker å forfølge. Samtidig vil alle studentar nyte å lære av den utrolige bredden av sektoren, og få forståelse ikke bare for det synergistiske forholdet mellom mennesker og hester, men også på de mange og innovative måtene som den kan brukes til å forbedre folks liv og å skape nye økonomiske og utviklingsmuligheter i Norge.