Studiet gir deg kunnskap og forståing om endring og utvikling som holdning og veremåte.

(Modul 1)

(HK, Modul 2)

Korleis kan me bruka eigne og andre sitt engasjement for hest som basis for utvikling av nye næringar?

Du vil få ei brei forståing av hesten si rolle i norsk bygdeliv og identitet.

Det handlar om å skapa verdiar - sosiale, kulturelle og økonomiske.

Sjå med nye auge på dine eigne omgivnader: Kan me bruka ressursane våre på nye måtar? Kan eg utvikla verksemda mi vidare? Eller kanskje ønskjer eg å starta ny verksemd basert på garden/staden sine særpreg?

(Modul 1)

(NY, Modul 2)